Koulutettu Hieroja Tiina Jaakkola-Kiviranta

Koulutettu Hieroja

Koulutettu hieroja on ammattitutkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattilainen. Hierojana voi
toimia myös ilman virallista tutkintoa.  Ammattinimikettä ”koulutettu hieroja” ei kuitenkaan saa käyttää
ilman virallista lupaa.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (ent. TEO nykyinen Valvira) pitää terveydenhuollon ammattilaisista
rekisteriä, johon myös koulutetut hierojat on rekisteröity.

Kuten muillakin terveydenhuollon ammattilaisilla, koulutetulla hierojalla on lakiin perustuva salassapitovelvollisuus.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä potilasvahinkolaki koskevat myös koulutetun hierojan antamia hoitoja.